Taller Vertical

Posteado por
17Feb

TALLER VERTICAL’14

De la Ciutat al Camp (i Viceversa): Una Nova Porta per a Tarragona

Un curs més l’Escola d’Arquitectura La Salle de Tarragona de la Universitat Ramon Llull, ha iniciat el segon quadrimestre endegant un Taller Vertical que pretén integrar tots els alumnes i professors del centre en una tasca de recerca sobre determinats sectors de la ciutat de Tarragona que al seu entendre presenten una problemàtica urbanística o arquitectònica i que requereixen una anàlisis i unes propostes d’actuació que aquestes disciplines permeten abordar.escanear0001

L’àmbit de l’exercici comprenia l’avinguda Andorra entre i l’autovia del Mediterrani (l’A-7) i l’avinguda Catalunya i entre l’hospital Joan XXIII i els sector dels Quatre Garrofers, Calia re-formular completament aquesta àrea (urbanística i arquitectònicament) segons els següents criteris:

‐  El primer és el de construir la identitat d’un dels accessos més importants de la ciutat de Tarragona; el que podem anomenar “la Porta del Camp”, que suposa al mateix temps, la via natural de connexió (no ben resolta) entre Tarragona i la perifèria habitada pels barris satèl·lit.

‐  El segon és el criteri “POST‐CRISI”. És a dir, com hauria de ser aquest eixample (si ha de ser eixample…) un cop s’ha demostrat la caducitat dels creixements urbans, especialment els d’habitatge a l’engròs que no estaven atents als parcs d’habitatge existent ni a les necessitats reals de la ciutat (equipaments, zones verdes, millors connectivitat amb els barris perifèrics).

‐  En tercer lloc l’exercici permet senyalar quina és l’arquitectura que, a part de fer ciutat, es pot presentar com un model contemporani de sostenibilitat, sentit comú i reconeixedora de les necessitats imperants del nostre temps. Potser aquesta arquitectura ja està construïda.

 Per aquest tercer Taller Vertical celebrat entre els dies 12 i 14 de febrer, el seu director Anton Pàmies ha invitat al conegut arquitecte tarragoní Antoni Batlle per tal que juntament amb la resta de professors fessin una valoració final dels exercicis presentats pels quatre grups, integrats per alumnes de 3r., 4t. i 5è.

Val a dir que la valoració del Sr. Batlle ha estat força positiva al entendre que havien encertat amb el diagnòstic dels principals problemes urbanístics del sector, els quals va dir que eren traslladables a altres punts d’accés a Tarragona, propis de la “ferida” produïda al traçar el  desviament de la CN-340, no fa pas tants anys, partint pel mig parts de la ciutat.

S’han posat en evidència les dificultats d’accessibilitat entre les diferents vies locals i l’A-7 com pot ser la d’accedir al barri de Sant Pere i Sant Pau (sud) venint dels barris de ponent o des de Reus per l’A-7.

Igualment s’ha analitzat el model urbanístic del sector situat entre la carretera de Valls (CN-240) i l’Hospital Joan XXIII, avui dia aturat per la crisi del sector i on s’aprecia una barreja entre parcel·les urbanitzades esperant ser edificades per més blocs, uns descampats utilitzats com aparcaments o les parcel·les La Roda, una illa auto construïda esperant ser engolida pel nou model urbanístic que es denuncia.

S’han concretat quatre propostes que en general solucionen bona part de la problemàtica de la infraestructura viària (deixant a banda el pressupost implícit de totes elles). La més interessant a nivell territorial és la que aposta per traslladar l’A7 fins al costat de l’AP-7 ( tal com de fet ja ho prescriu el propi POUM de Tarragona) per així poder transformar l’actual A-7 en una via urbana més amable que pugui relligar els barris tot permetent l’accessibilitat transversal d’una manera més natural. Les altres propostes ho fan substituint una bona quantitat de les actuals  rotondes per una de sola (al encreuament de la CN-240 i l’A7) o per dues o tres de nova ubicació, podent recuperar per a la ciutat els terrenys expropiats, la qual cosa suposaria una gran extensió de sòl per a equipaments o usos públics.

La majoria aposten per connectar Tarragona 2000 i Sant Pere i Sant Pau amb el centre de la ciutat, cobrint parcialment l’A-7 i establint corredors verds que uneixin els parcs i jardins més propers i plantejant unitats residencials amb diversos usos que relliguin la ciutat; algunes s’atreveixen a proposar algunes icones en forma d’altes torres per tal que siguin una referència visual orientativa quan s’accedeix a Tarragona des de l’autopista o des de la nova E-27.

Les propostes del Taller han deixat oberta la discussió sobre el tercer criteri que l’exercici proposava, el de determinar l’arquitectura contemporània, sostenible,  de sentit comú i pensada per fer ciutat per a les persones, discussió de la que se n’ha pres consciència i que es seguirà desenvolupant.

Anton Pàmies

Director Campus d’Arquitectura La Salle a Tarragona

 

El procés en imatges:

/

 

Recollida de la informació

DSC_2776 DSC_2793 DSC_2795 DSC_2797 DSC_2811 DSC_2812 DSC_2813 DSC_2814 DSC_2815

Preparació

DSC_2820 DSC_2822 DSC_2823

DSC_2825 DSC_2829 DSC_2826

DSC_2828  DSC_2832

Presentació final

1-1 1-2 1-3 1-4

2-1 2-22-3 2-4

3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6

4-1 4-2 4-3 4-4

2014-02-20 11.21.19

 

 TALLER VERTICAL’13

BIOPSIES URBANES.Tarragona: EL RIU FRANCOLÍ

Un altre any ens plantegem un Taller Vertical en el que pretenem implicar tots els alumnes dels diferents curosos estudiant algun tema significatiu i de certcartell serieBa escala urbana o territorial. Recordareu que l’any passat n’hi vàrem dir Biòpsies Urbanes de Tarragona i vàrem plantejar unes seccions generals de la ciutat amb centre al pla de la catedral i seguint les agulles del rellotge, descobrint buits urbans, mancances de planejament o arquitectòniques, propostes de substitució… fent una maqueta gegant i assolint uns resultats prou satisfactoris a nivell docent i disciplinar , els quals van ser prou difosos per la premsa local.

Aquesta any volem fer les biòpsies al llarg del riu Francolí, havent plantejat 8 seccions entre la seva desembocadura i el pont de la A-7. Cada grup de 6 o 7 alumnes amb un professor i un alumne de PFC, s’ocuparà d’estudiar una secció mirant d’enllaçar-la amb la següent per procurar donar certa continuïtat entre elles.

Pensem que Tarragona no ha sabut aprofitar encara les oportunitats que ofereix tenir un riu ben proper i que potser fins ara només la Tabacalera, projectada des de Madrid als anys vint, se’n va donar compta de la seva presència i significat. Volem analitzar què en diu el POUM que s’acaba d’aprovar i oferir alternatives, sense mirar massa els costos econòmics sinó fent una mirada més acadèmica del tema.

 

Només disposem de tres dies: el dimecres 13 exposarem el tema  i anirem a fer una passejada conjunta dels prop de 2 km. de front fluvial, plantejarem una maqueta, farem fotos de les dues bandes i les muntarem en uns murals. Hem invitat dos arquitectes per introduir-nos en la temàtica dels fronts fluvials i la seva recuperació. En Joaquím Calafí, des dels serveis tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha portat la recuperació del riu Besós a Sant Adrià.

També hem invitat al Guillem Carrera dels Serveis d’Urbanisme de la Generalitat a Tarragona que ens donarà una visió jove des dels Serveis d’Urbanisme a Tarragona de la Generalitat.

El dijous dia 14 es destina a treballar per grups i professors de l’escola plantejant l’anàlisi, les propostes i fent una maqueta de cada tall.

El divendres dia 15 de febrer serà ja l’últim dia. Al matí han de finalitzar-ho tot, imprimir i preparar unes presentacions informàtiques. Al voltant de les 4h. començaríem l’explicació de cada grup fins les 6h. confiant rebre els comentaris de diversos col·laboradors pendents hores d’ara de confirmar com són l’Antoni Batlle, l’Imma Merino de l’Ajuntament o en Joan Llort, destacats en l’exercici privat o dins l’Administració.

L’any passat vàrem invitar al Jordi Sardà i al Lluís Ulloa com a bons coneixedors del planejament i sabem que varen sortir molt satisfets de l’experiència.

Confiem que tot el claustre de professors, en la mida de les seves disponibilitats horàries pugui col·laborar en el Taller integrant-se en algun grup o al menys assistint al debat final del divendres amb la confiança que els alumnes ho sabran apreciar i s’identificaran encara més en aquest repte docent.

Gràcies a tots pel vostre entusiasme !

Anton Pàmies

Director de l’Escola d’Arquitectura La Salle de Tarragona (URL)

El procés en imatges:

Introducció

539680_10151254387340812_2034567906_n DSC_0353 DSC_0354  DSC_0359

Article sobre la presentació del Taller Vertical

TallerFrancol-1DiariTarragona15-2-2013

Recollida de la informació

DSC_0472 DSC_0476 DSC_0481 DSC_0485 DSC_0493 DSC_0495 DSC_0497 DSC_0501 DSC_0502 DSC_0503 DSC_0505 DSC_0506 DSC_0507 DSC_0509 DSC_0510 DSC_0513 DSC_0516 DSC_0518 DSC_0521 DSC_0523 DSC_0524 DSC_0525 DSC_0527 DSC_0528 DSC_0529 DSC_0530 DSC_0531 DSC_0532 DSC_0534 DSC_0536 DSC_0537 DSC_0539

Preparació de les seccions 1r dia

DSC_0361 DSC_0572 DSC_0362 DSC_0365 DSC_0364 DSC_0570 DSC_0369 DSC_0366 DSC_0367

Preparació de les seccions 2n dia

DSC_0570 DSC_0572 DSC_0355 DSC_0356 DSC_0359 DSC_0357 DSC_0353 DSC_0363 DSC_0364 DSC_0365 DSC_0366 DSC_0368 DSC_0367 DSC_0353 DSC_0356 DSC_0360 DSC_0359 DSC_0361 DSC_0363 DSC_0362 DSC_0365 DSC_0371

Preparació de les seccions 3r dia

DSC_0372 DSC_0368 DSC_0369 DSC_0367 DSC_0365 DSC_0366 DSC_0364 DSC_0363 DSC_0362 DSC_0361 DSC_0360 DSC_0359 DSC_0595 DSC_0357 DSC_0358 escanear0001         escanear0002 escanear0001

Taller vertical: 3r dia – final

DSC_0353 DSC_0354 DSC_0355 DSC_0356 DSC_0358 DSC_0357 DSC_0365 DSC_0368 DSC_0371 DSC_0600 DSC_0601 DSC_0369 DSC_0616 DSC_0372 DSC_0374 DSC_0387 DSC_0388 DSC_0393 DSC_0405 DSC_0403 DSC_0410 DSC_0418 DSC_0430 DSC_0450 DSC_0453 DSC_0459 DSC_0462 DSC_0467 DSC_0469 DSC_0478 DSC_0481 DSC_0479 DSC_0486 DSC_0498 DSC_0493 DSC_0506 DSC_0513 DSC_0518 DSC_0532  DSC_0534 DSC_0536 DSC_0539 DSC_0537 DSC_0541 DSC_0542 DSC_0545 DSC_0543 DSC_0446

DSC_0547

Taller vertical: Propostes – final

Grup 1: Adam-Alfonso-Callejon-Gragera-Margalef

Estat actual:

Imagen g1-0

Proposta:

Imagen g1-1 Imagen g1-2

 

Grup 2: Biset-Caballero-Feré-Rovira-Teruel

Estat actual:

Imagen g2-0

Proposta:

Imagen g2-1  Imagen g2-2 Imagen g2-3 Imagen g2-4

Grup 3: Assamà-Bosch-Esplugas-Ferré-Mullort-Veciana

Estat actual:

Imagen g3-0

Proposta:

Imagen g3-1 Imagen g3-2

Grup 4: Campo-Contreras-Gallego-Guillemat-Millán-Santallusia

Estat actual:

Imagen g4-1

Proposta:

Imagen g4-2 Imagen g4-3

Grup 5: Arnau-Aroca-Jordan-Mirallas-Molero-Orteu-Peñas

Estat actual:

Imagen g5-0

Proposta:

Imagen g5-1

Grup 6: Aguiló-De Goya-Eslava-Fraile-López-Ortiz-Porta-Parera

Estat actual:

Imagen g6-0

Proposta:

Imagen g6-1 Imagen g6-2 Imagen g6-3

Grup 7 i 8: Camara-salvador-Vilà-Berrio-Baiges-Berga-Fernández-Marzo-Paredes-Prats-Rodón-Villegas

Estat actual:

Imagen g7-8 - 0

Proposta:

Imagen g7-8 - 1 Imagen g7-8 - 2

Imagen g7-8 - 3

Taller vertical: Maqueta – final

DSC_0354 DSC_0355 DSC_0356 DSC_0357 DSC_0359 DSC_0366 DSC_0367 DSC_0368 DSC_0623

DSC_0375

Article del Diari Tarragona reflexant el treball dels alumnes al Taller Vertical.

Aquest article del Diari Tarragona reflexa algunes de les propostes, que els alumnes del Campus Tarragona La Salle ARQ, han treballat i han acabat expossant en públic, durant els 3 dies que ha durat el Taller Vertical 2013 BIOPSIES URBANES.Tarragona:EL RIU FRANCOLÍ.

FinalTallerFrancol-19-2-2013

 

Introducció: BIOPSIES URBANES. TARRAGONA: UN CREIXEMENT INTERN

Un dels objectius del taller és fer visible allò invisible, allò que només pot aparèixer quan des d’una actitud conscient observem i analitzem detalladament tot allò que ens envolta.

El taller vertical pretén aportar noves visions urbanes que des d’un anàlisis crític siguin capaces d’assenyalar vies d’actuació que millorin la ciutat des de l’arquitectura, l’espai públic i les infraestructures.

 

Comentar

Tu dirección e-mail no se publicará.

Iniciar sesión