Composició II

Posteado por
17Nov

COMPOSICIÓ II – cat

COMPOSICIÓN II – cast

L’assignatura es fonamenta en el desenvolupament de temes compositius i estètics inherents a l’arquitectura, i en comprendre de quina manera aquests factors són claus en la generació d’un projecte, i en la seva relació amb el lloc. L’estudi d’aquests temes i dels mecanismes i elements arquitectònics que se’n deriven ens ajuden a reconèixer presències similars en altres pràctiques simbòliques i figuratives  (la pintura, l’escultura, la música i la literatura) i de manera més explícita, fins i tot programàtica, en les diferents teories artístiques i sistemes conceptuals de cada moment.

Durant el curs es desenvoluparan aquests temes per tal d’anar aprofundit en el procés creatiu propi de l’arquitectura; i sobretot en la seva capacitat de generar un espai. Per això es focalitzarà l’assignatura en dos grans blocs, en dues maneres d’implantar-se en un entorn desconegut i agressiu per l’absencia d’elements en el seu entorn.  El primer bloc  serà el desert, amb l’arquitectura de Frank Lloyd Wright i en la implantació en un entorn erm i salvatge. El segon bloc serà la llacuna, on s’estudiarà Venècia i els diferents projectes que s’hi han anat realitzat, tenint l’aigua com a únic generador en l’entorn.

1. El desert, Frank Lloyd Wright

2. La llacuna, Venecia

Comments are closed.

Iniciar sesión