Tesi doctoral Sr. Gonçal Costa

Posteado por
17Oct

Integration of building product data with BIM modelling: a semantic-based product catalogue and rule checking system

Autor: Costa Jutglar, Gonçal

Director:Dr. Madrazo Agudín, Leandro

Codirector: Dr. Pauwels, Pieter

Data:  20 d’octubre de 2017

Hora: 10.30 AM

Tribunal: Dr. Jakob Beetz, Dr. Joaquim Narcís Moya Sala, Dr. Raúl García Castro

Resum: En la indústria AEC (Arquitectura, Enginyeria, Construcció), és cada vegada més necessari automatitzar l’intercanvi d’informació en els processos en els quals intervé la tecnologia BIM (Building Information Modelling). Els experts que participen en aquests processos (arquitectes, enginyers, constructors, etc.) utilitzen diferents tipus d’aplicacions per dur a terme tasques específiques d’acord al seu àmbit de coneixement i la seva responsabilitat. Tot i que cada una d’aquestes aplicacions, separadament, compleix la seva funció, la interoperabilitat entre elles segueix sent un problema a resoldre. En aquests processos es requereix, a més, accedir a dades de fonts diverses i diferents formats, per integrar-los i fer-los accessibles a les aplicacions BIM. En aquesta tesi s’investiguen les dificultats subjacents en aquests dos problemes –la interoperabilitat entre aplicacions i la integració d’informació de múltiple fonts i formats en el context dels processos basats en tecnologies BIM– i es proposen solucions per superar-les.

En primer lloc s’han examinat les ineficiències que actualment existeixen en l’intercanvi d’informació entre sistemes i aplicacions utilitzats en projectes AEC que empren la tecnologia BIM. Un cop identificades, es planteja la seva superació a través de l’aplicació de tecnologies de la Web Semàntica. Per a això, s’analitza la capacitat d’aquestes tecnologies per a integrar dades heterogènies de diferents fonts i àmbits mitjançant ontologies. Finalment, es considera la seva aplicació en el desenvolupament de projectes AEC. A partir d’aquest estudi previ, s’ha pogut concloure que les solucions per millorar la interoperabilitat entre BIM i altres aplicacions a partir de les tecnologies semàntiques estan lluny de proporcionar una solució definitiva al problema de la interoperabilitat.

Per tal de proposar solucions basades en la Web Semàntica per a la integració de dades en processos en què intervenen les tecnologies BIM, s’ha acotat la investigació a un cas d’estudi: la creació d’un catàleg de components prefabricats de formigó amb tecnologies de la Web Semàntica i compatible amb la tecnologia BIM. En el context d’aquest cas d’estudi s’han desenvolupat mètodes i eines per a: 1) integrar dades de components i productes constructius en un catàleg amb contingut semàntic accessible a aplicacions BIM, i 2) aplicar regles d’inferència semàntica per examinar els components inclosos en un model BIM i proporcionar productes compatibles extrets del catàleg. La viabilitat dels mètodes i eines s’ha demostrat en un cas d’aplicació: pre-dimensionat d’elements constructius que compleixen les normatives de seguretat estructural i recerca automatitzada de components alternatius en el catàleg.

Tot i demostrar el benefici potencial de les tecnologies de la Web Semàntica per millorar els processos BIM integrant dades externes, encara hi ha alguns reptes a superar, entre ells, l’escassetat de dades en format RDF i la dificultat en mantenir els enllaços entre dades quan aquests canvien. Els resultats obtinguts en aquesta investigació podrien continuar desenvolupant-se en dues direccions: 1) ampliant el catàleg a nous productes i incorporant noves fonts de dades relacionades amb els mateixos i 2) creant eines que facilitin la creació i el manteniment de regles d’inferència.

portada_gcosta

Archivado en:

Comentar

Tu dirección e-mail no se publicará.

Iniciar sesión