Tesi Doctoral del Sr. Isidro Navarro Delgado

Posteado por
09Mar

TESIS_GRETEL_IND DEF

Nuevas tecnologías de visualización para la mejora de la representación arquitectónica en educación

Autor: Navarro Delgado, Isidro
Director: Dr. Fonseca Escudero, David
Codirector: Dr. Regot Marimón, Joaquim
La tesi va ser admesa a dipòsit a la Universitat Ramon Llull el dia 8 de març de 2017. 

Resum : La present memòria de Tesi aborda propostes metodològiques per a l’ús de noves tecnologies de Realitat Augmentada per a la millora competencial de l’estudiant universitari d’Arquitectura i Arquitectura Tècnica en l’expressió gràfica i de l’espai de projectes.

La tesi s’ha realitzat a través de casos d’estudi duts a terme en els últims vuit anys amb els estudiants de les assignatures de Tècniques de Representació I i II i Sistemes de Representació I i II dels graus prèviament comentats. Els projectes resultants s’han estudiat des de diversos punts de vista com per exemple la interacció, *usabilitat, accessibilitat, motivació i satisfacció que el treball amb aquestes propostes ha generat en els alumnes. Les innovacions tecnològiques han modificat substancialment els mètodes de treball en l’àmbit docent i han permès observar la fàcil adaptació dels estudiants i la seva atracció per aquestes innovacions, la qual cosa finalment ha comportat una millora curricular.

Archivado en:

Comentar

Tu dirección e-mail no se publicará.

Iniciar sesión