El grup de recerca ARC de La Salle – URL desenvolupa aplicacions que permeten valorar la rehabilitació d’un habitatge o una ciutat

Posteado por
30Nov


El grup de recerca multidisciplinari dedicat al disseny, desenvolupament i aplicació de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) al sector de l’Arquitectura, Enginyeria i Construcció (AEC), ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle – URL, ha desenvolupat dues aplicacions que permeten valorar l’estat de les edificacions, triar mesures de rehabilitació i conèixer el cost de la seva implementació, tant a escala d’edifici i habitatge (ENERHAT) com en una àrea urbana (ENERPAT).
Les dues eines, desenvolupades en el marc del projecte ENERSI, co-finançat pel Programa Reptes Col•laboració del Pla Estatal d’R + D + I, 2014-2017, integren dades de certificacions energètiques facilitades per l’Institut Català d’Energia i els informes de la inspecció tècnica d’edificis recollits per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, juntament amb dades geogràfiques, del cadastre i del cens.
Els usuaris d’aquestes aplicacions poden obtenir de manera senzilla informació que els pot ajudar a prendre decisions sobre la renovació d’un edifici o habitatge, en el cas de ENERHAT; o sobre l’aplicació de programes de renovació a gran escala en una àrea urbana, gràcies a l’eina ENERPAT.
En concret, ENERHAT (Energy Housing Assessment Tool) es dirigeix a propietaris d’edificis i habitatges que els permet avaluar el seu nivell d’eficiència energètica, comparar-lo amb edificacions similars, conèixer les mesures de rehabilitació més adequades al seu cas i el cost de les mateixes. Per la seva banda, ENERPAT (Energy Planning Assessment Tool) es dirigeix a tècnics d’administració (arquitectes, urbanistes, gestors) que necessitin conèixer el nivell d’eficiència energètica del parc edificat en el seu municipi, en determinades àrees. L’aplicació permet agrupar els edificis, bé sigui per anys de construcció, característiques, etc., i identificar les mesures de millora que se’ls poden aplicar i el cost.

foto rehabilitació habitatge

Archivado en:

Comentar

Tu dirección e-mail no se publicará.

Iniciar sesión