22 juliol 2020

El Patronat de FUNITEC es reuneix per tancar el curs acadèmic

Ahir es va celebrar l'última reunió anual del Patronat de FUNITEC, en la que l'Equip Directiu de La Salle - URL va poder compartir l'activitat desenvolpuada aquest darrer tram de curs acadèmic, marcat inevitablement per la pandèmia de la Covid - 19, encara vigent. La valoració, a pesar de l’excepcionalitat de les circumstàncies i de la dificultat del moment, ha estat positiva. S’ha demostrat, una vegada més, que la bona feina dels equips durant l’etapa de confinament i els esforços sostinguts fins ara, han permès tancar el curs satisfactòriament.

La reunió ha servit també per projectar el curs vinent, presentant una primera versió del Pla Anual. Amb aquest document, s’ha pogut mostrar també la reestructura del Pla Estratègic, impulsada per la necessitat de revisar les prioritats i focalitzar els esforços en allò més necessari, immersos en un context social i econòmic marcat per la crisi del coronavirus.

Finalment, s’ha presentant la metodologia Smart Learning, amb la que s’ha estat treballant de manera coordinada i transversal des de totes les àrees del Campus. Els membres del Patronat han pogut veure com es projecta aquest nou mètode que, potenciant els fonaments de la pedagogia lasal·liana i l’acompanyament a l’alumnat en el seu aprenentatge i desenvolupament personal, permetrà adaptar el procés d’ensenyament i formació a les necessitats de cada alumne, siguin quines siguin les circumstàncies.

Un any més, La Salle Campus Barcelona – URL aprofita l’ocasió per agrair la feina i implicació del seu Patronat:

Gmà. Josep Canal, Gmà. Miguel Tena, Gmà. Esteban Miguélez, Sr. Jordi Jover, Gmà. Josep Martí, Gmà. Joan Camps, Sr. Ramon Sangrà, Sr. Rafael Salvador, Sr. Albert Faus, Sr. Josep Vilarasau, Sr. Lluís Biosca.