03 octubre 2019

Hush City Soundwalk Barcelona: ciutadans que mesuren el soroll a la Superilla del Poblenou amb una app

En el marc de la iniciativa Hush City Mobile Lab project, i en ocasió del Sound Walk Sunday 2019, s’ha celebrat la Hush City Soundwalk Barcelona. A través de l’app Hush City, els ciutadans participants han pogut prendre amb el telèfon mesures acústiques de la Superilla del Poblenou, en una ruta guiada, per descobrir els nivells de so dels seus diversos punts i trobar els “quiet places”, o llocs tranquils, que sonorament siguin més agradables i beneficiosos, que acompanyin a la pau i a la calma.

Hush City és una app mòbil desenvolupada per l’arquitecta i recercadora amb base a la Technical University de Berlin Antonella Radicchi per fer mapes sonors i avaluar les àrees tranquil·les de les ciutats.

Les Hush City Soundwalks son passejades guiades, públiques i gratuïtes, que busquen trobar els llocs tranquils de les ciutats utilitzant l’app com a eina. Les dades que es recullen s’integren en temps real amb el Hush City Map, un mapa online d’accés obert.

L’esdeveniment és part del programa global de Hush City Soundwalks, que s’han celebrat aquest setembre, començant amb el Sound Walk Sunday 2019 (el dia 1) a ciutats d’arreu del món com Bristol, Chicago, Vancouver, Paranapiacaba, Berlin, Milà o Merlbourne. A l’estat espanyol, a més de a Barcelona, també se n’ha realitzat una a la ciutat de Granada.

Els participants a la Hush City Soundwalk Barcelona han comptat amb la guia de la mateixa Antonella Radicchi i de la professora i recercadora de La Salle Campus Barcelona-URL Rosa Maria Alsina Pagès, especialitzada en, entre d’altres, l’estudi de la diversitat i la naturalesa dels senyals acústics a les ciutats.

Així, l’app ha mesurat els nivells sonors dels diversos punts que els usuaris han considerat i n’ha recollit les seves sensacions, recol·lectant d’aquesta manera una sèrie de dades valuoses sobre l’impacte dels diferents ambients sonors en els ciutadans que els habiten. Uns ambients que no depenen solament dels decibels: “La percepció del so no és només auditiva, sinó que també depèn d’aspectes visuals, de l’urbanisme, de la vegetació...” explica Radicchi.

Cada cop es tenen més presents els efectes negatius de la contaminació acústica en la salut de les persones, i precisament el projecte de les superilles neix buscant la forma de solucionar, entre d’altres, aquesta problemàtica urbana. Un estudi recent, publicat per l’Institut per la Salut Global de Barcelona, amb l’Agència de la Salut Pública de Barcelona i BCNecologia, estima que la implantació completa del projecte de les superilles podria evitar 667 morts prematures anuals. La majoria per la disminució dels nivells de contaminació atmosfèrica, però unes 163 com a resultat de la reducció de la contaminació acústica, que es preveu que seria d’un 5,4%.

Aquesta iniciativa ha involucrat experts de diverses disciplines, incloent experts en acústica, urbanisme i arquitectura, eHealth, psicoacústica, i diversos centres universitaris, com La Salle-URL.

Rosa Maria Alsina Pagès pertany al Grup de recerca en Tecnologies Media (GTM), un grup de recerca de La Salle-URL. El GTM centra la seva activitat en la recerca d’una interacció més natural entre les persones, les màquines i el seu ambient, dins de l’àmbit de l’enginyeria de les tecnologies la informació i la comunicació. S’especialitza en la interacció home-màquina, l’acústica i el processament de senyals i imatges. És un grup consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya i un membre del tech transfer TECNIO Developers per ACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa. Ha realitzat mesuraments acústics a diverses ciutats del món, i ha participat en projectes com DYNAMAP, amb l’objectiu de desenvolupar un sistema de creació de mapes dinàmics de soroll capaços de representar en temps real l’impacte acústic de les infraestructures varies.