10 setembre 2020

La primera universitat espanyola acreditada amb el segell ‘COVID Espai Protegit’

La certificació d'ASPY confirma que el Campus de La Salle-URL aplica totes les mesures i protocols necessaris per mantenir un espai protegit de COVID-19
Compartir:

Amb l’objectiu de garantir la seguretat dels estudiants i de tots els membres de la comunitat acadèmica, La Salle Campus Barcelona-URL ha obtingut el certificat ‘COVID Espai Protegit’ d’ASPY, que acredita que en el seu Campus s’apliquen tots els protocols corresponents contra la COVID-19 i que està preparat per reprendre la docència presencial a partir d’aquest mateix mes de setembre. Segons confirmen els responsables d’ASPY, una de les principals empreses de prevenció de riscos laborals del país, La Salle-URL és el primer centre universitari al qual certifiquen com ‘COVID Espai Protegit’.

“Apostem per la docència presencial, però sempre assegurant el major grau de seguretat davant del context actual”, explica Josep M. Santos, director general de La Salle Campus Barcelona-URL. Per això, des de la universitat s’ha implementat el revolucionari model educatiu propi SMART LEARNING, que s’aplicarà a tots els programes presencials del curs 2020-2021 d’una manera flexible, personalitzada, tecnològica i interactiva. L’SMART LEARNING anticipa possibles escenaris futurs per tal d’oferir a tots els estudiants la certesa d’una formació de qualitat, i reivindica el valor de la presencialitat per tal de reafirmar el seu mètode d’ensenyament: el learning by challenge.

L’Smart Campus de La Salle-URL

L’SMART LEARNING, que neix de la ferma aposta de la universitat per impartir classes presencials, és la solució al seu compromís amb la seguretat i la salut dels estudiants, professors, treballadors i altres membres del seu ecosistema universitari. El segell ‘COVID Espai Protegit’ és la culminació de l’esforç de la institució, que des de l’inici de la pandèmia ha reforçat els seus protocols de neteja i ha implementat totes les recomanacions de les autoritats i d’ASPY.

En paral·lel a l’adopció del nou model educatiu propi, La Salle-URL ha convertit el seu Campus en Smart Campus, en què el component tecnològic i la innovació —dues de les senyes d’identitat de la institució— estan presents en tots els espais, les mesures i els protocols d’actuació. Abans que ASPY validés l’esforç de la universitat, La Salle Campus Barcelona ja havia ajustat i incrementat les dinàmiques de neteja, havia adequat les aules per tal d’assegurar els aforaments recomanats i les distàncies de seguretat, havia senyalitzat i establert itineraris segurs unidireccionals i, entre d’altres mesures, ha fomentat la flexibilitat horària i els grups de treball reduïts per evitar aglomeracions.

‘COVID Espai Protegit’, un segell amb una vigència de sis mesos

El certificat d’ASPY ‘COVID Espai Protegit’ ha estat creat per a acreditar que els espais de treball compleixen amb totes les condicions per assegurar una tornada segura als llocs de treball i, en aquest cas també, a la universitat. ASPY, amb la seva acreditació, vol col·laborar en el procés de desconfinament i d’establiment de la nova normalitat assessorant en les mesures preventives que s’han d’aplicar. El segell té una vigència inicial de sis mesos, fins el mes de març de 2021. Segons comenten des de la companyia de prevenció de riscos laborals, el valor afegit de l’acreditació d’ASPY és que els seus tècnics revisen i confirmen mensualment que se segueixen complint els requisits del segell ‘COVID Espai Protegit’.

L’acreditació d’ASPY confirma el correcte condicionament del Campus de La Salle-URL en diversos aspectes: protocol de neteja i desinfecció, protocol de gestió de residus, correcte procediment de treballadors sensibles, correcte procediment de contactes estrets, protocol de ventilació, avaluació de riscos, realització d’una formació online sobre coronavirus, cartelleria informativa, protocol en cas d’infecció i pla d’implantació de mesures de l’avaluació. Gràcies a tots aquests procediments implementats, La Salle Campus Barcelona-URL és el primer centre universitari a nivell estatal que aconsegueix el segell ‘COVID Espai Protegit’.