27 febrer 2020

La Salle-URL inaugura l'Internet of Things Institute of Catalonia, el primer lab interdisciplinari a Catalunya

Compartir:

La Salle-URL ha inaugurat l’Internet of Things Institute of Catalonia, un projecte cofinançat per la Unió Europea que consolida Catalunya com a pol europeu de coneixement i reforça la metodologia del learning by challenge com a motor pedagògic del Campus de la Salle-URL. L’espai, que compta amb quasi 2000 m² dedicats a la recerca, és el primer laboratori interdisciplinari de Catalunya i aposta per potenciar la transferència de coneixement entre la universitat i l’empresa i per incidir en el desenvolupament dels principals reptes tecnològics actuals, com l’internet de les coses, el Big Data i les Smart Cities. En l’acte d’inauguració han participat la consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón; el rector de la Universitat Ramon Llull (URL), Josep Maria Garrell; el director general de La Salle Campus Barcelona-URL, Josep M. Santos; i Jerome Engel, professor adjunt emèrit de la Haas School of Business (University of California, Berkeley) i professor visitant de La Salle-URL.

El laboratori neix gràcies a la implicació del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, responsable d’atorgar el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb un import de  1.015.272,33 euros. La consellera Àngels Chacón ha ressaltat la importància de finançar projectes d’aquesta mena: “Des del Departament seguirem apostant per iniciatives com aquesta, que busquen la transferència entre la recerca i el teixit productiu”. L’Internet of Things Institute of Catalonia connecta diferents agents socials, incidint en la innovació relacionada amb els àmbits de coneixement específics de La Salle-URL: Enginyeria, Arquitectura, Management, Arts Digitals i Animació & VFX. Josep M. Santos, el director general de La Salle-URL, resumeix l’aposta de la institució al concebre aquest espai: “Fa tres anys vam proposar incrementar en un 50% el número de metres quadrats dedicats a la recerca, la innovació i la transferència en contacte amb les empreses i els emprenedors”.

Les obres per a la construcció de l’Internet of Things Institute of Catalonia van iniciar-se al febrer de 2017 i han suposat una inversió de 2’4 milions d’euros, que han estat cofinançats al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dintre de l’eix 1 del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, que té com a objectiu potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació. El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya és el responsable d’atorgar aquest cofinançament. El laboratori l’ocupen 73 recercadors i està previst que aquesta xifra s’incrementi de manera gradual en els propers anys.

El desenvolupament del internet de les coses com a prioritat

“Las tecnologies, com l’internet de les coses, es poden aplicar també per a resoldre reptes socials com el canvi climàtic i la salut. L’Internet of Things Institute of Catalonia és un nou actiu de l’ecosistema de coneixement de Catalunya, que ajudarà a desenvolupar talent”, ha explicat la consellera Chacón. En aquest sentit, el lab vol contribuir de manera decisiva en el desenvolupament de la innovació a Catalunya, incidint en els grans desafiaments de la societat actual en l’àmbit de la tecnologia, com el Big Data, les Smart Cities i, especialment, l’internet de les coses. L’Internet of Things Institute of Catalonia identificarà la relació entre les persones i el seu entorn, analitzant l’omnipresència de la tecnologia i la incidència del internet de les coss en la interacció entre tots els agents socials. Davant de la necessitat d’enfrontar-se a aquests desafiaments transversals, el lab es convertirà en un punt de trobada únic a Europa, que aposta per fer visible i incrementar l’estudi i la transferència de tot allò vinculat amb la interacció de les persones amb el seu entorn.

Els projectes de recerca i transferència es concebran dintre d’espais de creativitat, passaran pel laboratori d’R+D i es validaran des de la perspectiva del mercat i l’empresa. El repte tecnològic per a la col·laboració que proposa l’Internet of Things Institute of Catalonia es basa en el desenvolupament d’un procés planificat per vàries fases. A partir del disseny d’una dinàmica i uns espais de col·laboració interdisciplinaris entre recercadors experts en diversos sectors, l’objectiu és passar de la teoria a l’aplicació i la validació pràctiques. D’aquesta manera, es vol generar un compromís entre universitat i empresa, i facilitar la transferència de coneixement. La intenció és que el lab sigui un lloc viu, en què cada dia sorgeixen projectes i idees per a transformar la societat. “L’Internet of Things Institute of Catalonia és el catalitzador d’un canvi de paradigma en la manera de viure la investigació a La Salle”, ha explicat Rosa Mª Alsina, directora de Polítiques d’Investigació de La Salle-URL.

“Fa temps que orientem la recerca que fem a la URL cap als reptes i la innovació. L’Internet of Things Institute of Catalonia és l’exemple: no és només una instal·lació, és un projecte que permetrà que la investigació tingui un impacte social i, a més, ho fa amb la complicitat de la Generalitat”, ha destacat el rector de la URL, Josep Maria Garrell. El laboratori s’estructura en un àgora social comú, zona central de trobada, que permet debatre, mostrar i contrastar. Al voltant de l’àgora estan els labs dels grups, que configuren el Markerspace, un espai de treball dissenyat per a proporcionar eines a la comunitat d’investigadors per a que puguin desenvolupar els projectes vinculats a les àrees de transferència de l’Internet of Things Institute of Catalonia. Amb aquest espai es busca incentivar el desenvolupament participatiu, facilitar l’aprenentatge interdisciplinari i potenciar activitats de cocreació mitjançant un ràpid prototipatge.

La Salle R&D: un impuls a la innovació

A través de l’Internet of Things Institute of Catalonia, La Salle-URL se centrarà en la recerca aplicada amb el propòsit de beneficiar a la societat en el curt termini. En aquest sentit, el Campus compta amb equips multidisciplinaris i col·laboratius, formats per recercadors de prestigi compromesos amb l’excel·lència i la transversalitat dels projectes.

Actualment existeixen sis grups de recerca de les diferents àrees de coneixement que s’han integrat a l’Internet of Things Institute of Catalonia:

  • Data Science for the Digital Society (DS4DS): Es dedica a proporcionar una comprensió holística dels sistemes complexos utilitzant intel·ligència artificial, aprenentatge automàtic i tècniques estadístiques, i avalua l’impacte de les solucions proposades en la societat.
  • Integrated Architectural Research (IAR): Investiga l’arquitectura en la corrent principal de la recerca acadèmica, al mateix temps que busca reconèixer els forts llaços que la recerca en arquitectura té amb la pràctica professional.
  • Research Group on Media Technologies (GTM): Estudia les interaccions entre els éssers humans, les màquines i els seus entorns. Les seves línies de recerca abasten diversos camps, entre ells l’acústica, el processament de senyals, la interacció humà-ordinador i l’animació.
  • Group of Research in Entrepreneurship and Technology-Based Innovation (GREITM): Investiga l’impacte de la digitalització en la organització, la relació amb les capacitats organitzatives, les propostes de valor i les dependències entre empreses.
  • Group of Research in Technology Enhanced Learning (GRETEL): Se centra en la recerca de les implicacions de l'aplicació de tecnologies (gamificació, AUX, anàlisi d’aprenentatge i visualització virtual) en totes les fases de l’aprenentatge: disseny, implementació, verificació i avaluació.
  • Research Group on Internet Technologies & Storage (GRITS): Treballa en les tecnologies habilitadores clau de vanguàrdia que es necessiten per a la futura transformació digital que inclouen l’internet de les coses (IoT), Cloud Computing, ciberseguretat, Big Data, Advanced Antennas, Future Netowrk Arquitectura (FNA) i Web of Things (WoT).

Entre els projectes que es desenvoluparan a l’espai destaquen, entre d’altres, BEGiN, que incorpora el diagnòstic de l’esquizofrènia amb marcadors facials; ATHIKA, un projecte sobre health data en què La Salle-URL està associat amb una desena d’institucions de tota Europa; Game4City, que utilitza la gamificació i la interactivitat per a projectes de tipus urbà; Cybersecurity for the Smart Home, que analitza els riscos cibernètics associats amb les cases; SHETLAND NET, una xarxa IoT de sensors que transmet informació des de zones remotes de l’Antàrtida; i Scale Up Champions, un projecte europeu que connecta startups de base tecnològica.

La Salle Campus Barcelona - URL compta amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, atorgat pel Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Recerca, per un import d'1.015.272,33 euros (Expedient ECO/1823/2015/2015-FEDER-S-12).