12 març 2021

La Salle-URL proposa l'impuls de plans de formació en els projectes Next Generation per modernitzar el teixit productiu

Catorze de les principals escoles de negoci espanyoles es posen al servei de l'administració pública, apostant per millorar l'ocupació
Compartir:

La Salle Campus Barcelona i tretze escoles de negoci espanyoles més, líders en el sector, s'han unit per signar un document en què es demana a l'administració pública impulsar plans de formació en els anomenats projectes Next Generation, que han de ser aprovats pel Govern d'Espanya. La voluntat és contribuir a la modernització del teixit productiu estatal i millorar la qualitat i la sostenibilitat de l’ocupació arreu del món

Des d'aquest col·lectiu d’escoles de negoci es considera que la formació és la palanca per transformar el present i per construir un millor futur, i d’aquí la declaració conjunta. A més, s'insta a l'administració a tenir en compte plans de formació que permetin que els empresaris i directius espanyols puguin convertir models de negoci esgotats en empreses sostenibles i amb potencial de creixement.

Les escoles signants compten amb el suport de l'Associació Espanyola d'Escoles de Direcció d'Empreses (AEEDE), i expliquen que estan al capdavant en el sector formatiu a nivell mundial, com demostren els rànquings internacionals i el fet que Espanya és una de les principals destinacions per a la formació de directius tant europeus com d'altres països del món. A més de La Salle-URL, els signants del manifest són IESE Business School, IE Business School, ESADE, EADA Business School, ESIC Business & Marketing, EDEM, ISDI, San Telmo Business School, IEB, UPF Barcelona School of Management, DEUSTO Business School, EAE Business School e ICADE Business School. 

Punts de la declaració conjunta de les escoles de negoci espanyoles:

  1. Les escoles de negoci espanyoles estem a l'avantguarda de la formació i la investigació a nivell mundial com demostren nombrosos rànquings internacionals. Gràcies a això, Espanya és una de les principals destinacions per a formació de directius tant europeus com d'altres parts de món. Això suposa una important font de talent, ja que molts titulats s'instal·len aquí després dels seus estudis, i també un instrument important en la imatge que aquests perfils internacionals tenen d'Espanya.
  2. Durant molts anys des de les escoles de negoci hem contribuït de forma molt notable a millorar el nivell de la presa de decisions dels directius en les empreses espanyoles, així com a la creació de xarxes amb cents de milers d'antics alumnes que han contribuït decisivament a l'expansió internacional i l'impuls a la innovació i la sostenibilitat.
  3. La formació d'alta qualitat de la direcció de les empreses espanyoles serà un factor clau per dur a terme els reptes ambiciosos que fixa el pla de resiliència i recuperació dels fons europeus. El canvi del model productiu i econòmic no s'aconseguirà amb la inversió en equips i infraestructures aïlladament, sinó acompanyat de la capacitat dels nostres directius i empresaris de reconstruir models de negoci esgotats en empreses sostenibles i amb potencial de creixement.
  4. Creiem fonamental que els projectes estratègics i les grans inversions pel país han d'anar acompanyades de plans de formació al nivell del decisor pertinent per assegurar una visió d'innovació i excel·lència en l'execució dels mateixos.
  5. Les escoles de negoci han estat pioneres en transformar les seves metodologies al nou context digital. El seu potencial per facilitar l'accés al coneixement al llarg de tot el país és un gran actiu per contribuir a la cohesió social i territorial i ampliar la distribució de la riquesa i el creixement econòmic.
  6. Finalment, posem tot el nostre potencial acadèmic i formatiu al servei de les administracions públiques per contribuir de la manera en què es consideri convenient a aconseguir que tot el projecte de fons Next Generation sigui un veritable èxit que contribueixi a la modernització del nostre teixit productiu i la millora en la qualitat i sostenibilitat de l'ocupació al nostre país.