12 juny 2020

La URL, 3ª universitat espanyola segons U-Multirank

Compartir:

L’U-Multirank ha publicat els resultats de la darrera edició, posicionant la Universitat Ramon Llull (URL) com la 3ª millor universitat de l’Estat i dins el top 100 d’Europa. Aquest rànquing, promogut per la Comissió Europea, és una eina que avalua l’activitat de les universitats en totes les seves dimensions. En concret, l’U-Multirank analitza més de 1800 universitats de 92 països, de les quals 79 són espanyoles. Les avalua en base a 37 indicadors, que s’agrupen en 5 dimensions:

  1. Ensenyament i aprenentatge
  2. Recerca
  3. Transferència de coneixement
  4. Orientació internacional
  5. Contribució al desenvolupament regional

Les puntuacions que les institucions obtenen en cada indicador poden ser: (A) molt bona, (B) bona, (C) en la mitjana, (D) per sota la mitjana i (E) feble. Dels 37 indicadors analitzats enguany, la URL n’obté 10 en màxima puntuació (A) i 12 amb una puntuació per sobre de la mitjana (B). A més, destaca molt positivament en la dimensió de contribució al desenvolupament regional, amb 5 del 6 indicadors avaluats amb una puntuació per sobre de la mitjana. També en la dimensió de transferència del coneixement, on 4 indicadors dels 7 obtenen la màxima puntuació.

Entre els indicadors amb màxima puntuació, destaquen: personal acadèmic internacional, publicacions en accés obert, spin-offs, publicacions citades en patents, graduats (grau) treballant en la regió, graduats (màster) treballant en la regió, publicacions conjuntes regionals i publicacions regionals amb socis industrials. Tenint en compte aquests resultats, la URL és la 2ª del sistema universitari català, 3ª de l’Estat i la 99ª a nivell europeu.

La Salle Campus Barcelona, com a membre fundadora de la URL, rep aquests resultats amb un gran goig i satisfeta per la feina feta entre tots. Els usuaris poden consultar aquests rànquings al web de l’U-Multirank i, a més, també poden crear les seves pròpies classificacions en funció dels seus interessos.