27 abril 2021

Les enginyeries TIC de La Salle-URL, els estudis millor puntuats pels titulats universitaris

Els resultats de l’enquesta de l’AQU també destaquen els estudis d’Arquitectura de l’Escola d’Arquitectura de La Salle (ETSALS) i el grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques
Compartir:

Els estudis de grau de La Salle Campus Barcelona apareixen entre els més destacats en diversos paràmetres de l’enquesta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU), que recull les impressions dels titulats universitaris catalans que van acabar els seus estudis al 2016. Els graus d’Enginyeria en Sistemes de Telecomunicació i d’Enginyeria Informàtica obtenen la puntuació més alta en l’apartat de millor formació pràctica en les universitats privades; i els estudis d’Arquitectura lideren la classificació de taxa més elevada d’inserció laboral.

Els resultats proven l’excel·lència acadèmica dels programes de La Salle Campus Barcelona i l’alt grau de satisfacció dels estudiants. Entre tots els graus, destaquen els resultats de dos dels programes d’enginyeries TIC: el grau en Enginyeria en Sistemes de Telecomunicació i el grau en Enginyeria Electrònica. Els estudis d’enginyeries TIC de La Salle-URL són els millors puntuats de totes les universitats catalanes en aquesta àrea, tant en formació pràctica com en formació teòrica. També apareixen entre els cinc millors amb un sou mensual dels titulats més alt entre les universitats privades. Aquests grans resultats coincideixen amb la celebració, enguany, del 30è aniversari dels estudis d’Enginyeria Informàtica a La Salle-URL.

Els estudis d’Arquitectura de l’ETSALS, una assegurança per trobar feina

L’enquesta situa els estudis d’Arquitectura de l’Escola d’Arquitectura de La Salle (ETSALS) com els que tenen la taxa d’ocupació més alta entre tots els graus impartits per les universitats privades de Catalunya. També són els quarts entre els que presenten una ocupació més ràpida pels titulats. En aquest mateix registre hi apareix, de nou, el grau en Enginyeria Informàtica. De fet, les enginyeries TIC de La Salle-URL aconsegueixen una inserció laboral del 95 % amb un 0 % d’atur (només el 5 % dels enquestats declaren estar inactius).

El grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques, també entre els millor avaluats

Per últim, el grau en Direcció d’Empreses Tecnològiques és un dels que presenta un millor rendiment al primer curs a les universitats privades. Com tots els programes de La Salle-URL, els graus de l'àrea de management destaquen per l'acompanyament constant als alumnes per part dels tutors i per l'ús de metodologies actives que posen l'estudiant en el centre del procés d'aprenentatge, fomenten el treball entre companys i promouen l'esperit crític. A més, inclouen projectes transversals amb altres àrees del campus i una visió humanística i internacional de la professió.