Segueix-nos a:

Blogs

Un bloc d'enginyers per a enginyers en Àudiovisuals, Telecomunicació, Electrònica, TIC, Informàtica, Multimèdia i Telemàtica. 

20 juliol 2020 | Publicat per cristofor.fernandez

Laura Gendrau, estudiant d’Enginyeria Multimèdia, analitza en el seu TFG l’accessibilitat i la inclusivitat de les pàgines web de les principals ONGs del món

En el seu Treball de Final de Grau (TFG), Laura Gendrau, estudiant d’últim curs d’Enginyeria Multimèdia de La Salle-URL, ha realitzat un anàlisi sobre l’experiència d’usuari d’algunes pàgines web i el seu el grau d’accessibilitat. Per a fer-ho, i després d’estudiar les principals metodologies existents en la matèria, ha avaluat com els principis d’inclusivitat i accessibilitat es veuen reflectits en les plataformes web de les cinc millors ONGs segons NGO Advisor: BRAC, Danish Refugee Council, Open Society Foundations, Metges sense Fronteres (MSF) i MercyCorps.

Laura Gendrau va fer palès amb el seu treball una de les màximes de La Salle-URL: la importància dels valors socials en la docència. Recentment, Josep M. Santos, director general de La Salle-URL, explicava a La Vanguardia que l’objectiu de la institució és “formar persones preparades, expertes en la seva professió, però amb valors, compromeses amb una societat més justa i sostenible”. El TFG de Laura Gendrau n’és un exemple paradigmàtic, ja que planteja una recerca molt professional d’una qüestió d’evident interès social. “Em considero una persona empàtica, que li agrada ajudar els altres. I sempre he volgut dedicar-me a una professió en què pogués desenvolupar aquesta virtut i millorar la vida de les persones”, explicava l’alumna quan parlava de les motivacions a l’hora d’escollir el tema.

Les conclusions del TFG

El treball ha servit per a realitzar un rànquing d’aquestes cinc pàgines web de les ONGs millors considerades per NGO Advisor. A més, va comparar metodologies per a definir quin és el millor procés a seguir en aquesta mena de plataformes, en què prima la vessant informativa per damunt de la interactiva. Per a establir la metodologia d’anàlisi, Laura Gendrau va utilitzar validadors tècnics en diferents seccions de cada web i validadors manuals a la pàgina principal de cada plataforma, estudiant el grau de compliment de les principals normatives d’usabilitat per disseny web accessible.

En funció de la posició de cada web en cada un dels paràmetres, l’estudiant va concloure que la web més accessible i inclusiva de les cinc analitzades és la d'Open Society Foundations. A continuació se situen MercyCorps, Danish Refugee Council, BRAC i Metges sense Fronteres. D’altra banda, va assenyalar que les diferents metodologies estudiades són complementàries entre si, ja que “engloben els aspectes tècnics, funcionals i visuals”. Així doncs, Laura Gendrau ha aconseguit valorar l’experiència d’usuari de les webs de les principals ONGs, amb qui vol compartir la metodologia utilitzada, i aspira a adaptar l’estudi a tota mena de webs de manera que tothom pugui accedir de manera correcte a una plataforma web.

“El 15% de la població mundial té alguna discapacitat”, va explicar Laura Gendrau. A més, segons va assenyalar, moltes persones pateixen discapacitats efímeres al llarg de la seva vida. Per tot aquest gran gruix de població, l’experiència d’usuari web és molt diferent del d’una persona sense discapacitats, i el TFG de l’estudiant de La Salle-URL ha servit per posar sobre la taula la necessitat de pensar inclusivament a l’hora de dissenyar i plantejar la creació d’una pàgina web.

Share