Segueix-nos a:

Blogs

Seguiu tota la nostra activitat de doctorat en Tecnologies i Gestió de la Informació, Arquitectura i Geofísica de La Salle-URL.

11 octubre 2022 | Publicat per Equipo Editorial de PhD

Anàlisi de les dificultats d'integració de tecnologia i metodologia BIM en graus AEC

Autor: Alia Besné Yanguas, Director: Dr. David Fonseca Escudero, Dr. Alberto Sánchez Riera. Tribunal: Dr. Lluís Giménez-Mateu, Dra. María Luisa Sein Echaluce, Dr. Ángel Fidalgo Blanco. Data: 26 d’octubre de 2022, Hora: 11:30, Lloc: Sala de Graus, La Salle Campus Barcelona.

L’arribada de Building Information Modeling (BIM) al món laboral comporta la necessitat de la integració d’aquesta metodologia  als plans d’estudi de les universitats per formar als futurs professionals.
La integració de BIM, tant a nivell empresarial com a nivell universitari, suposa un canvi tecnològic, però també metodològic pel que fa a la gestió de processos i fluxos de treball multidisciplinaris. Les empreses que decideixen realitzar una implementació d'aquest tipus i aconsegueixen fer-ho amb èxit són aquelles que realitzen ambdós canvis simultàniament. Les universitats espanyoles fa uns anys que ofereixen màsters de gestió BIM, en els quals imparteixen tecnologia i processos, és a dir, la metodologia completa. Tot i això, quan ha arribat el moment d'integrar-lo en graus s'han centrat únicament en la tecnologia, deixant de banda els processos i fluxos de treball que completen la metodologia BIM. Aquesta problemàtica parteix de la impossibilitat de canviar els plans d'estudis de forma àgil per integrar aquesta metodologia, cosa que porta a integrar BIM únicament en assignatures que imparteixen programari i no aconsegueixen que BIM sigui transversal entre matèries, com sí que passa al món laboral.
Al treball presentat s’estudia la docència de crèdits BIM de totes les universitats espanyoles que imparteixen graus d'arquitectura i arquitectura tècnica i edificació, per analitzar necessitats i problemàtiques comunes. Les problemàtiques trobades porten a fer un estudi de la situació mundial, a un nivell més ampli i global, per comprovar si hi ha bases regulades que les universitats puguin utilitzar. A més, es realitza un disseny específic d'implementació BIM per al cas concret de la Universitat Ramon Llull (URL), als graus d'Arquitectura i Arquitectura Tècnica i Edificació de l'Escola Tècnica-Superior d'Arquitectura La Salle (ETSALS). Es detallen els processos, les estratègies i les problemàtiques que s'han dut a terme en el seu desenvolupament durant 3 anys consecutius (2018-2021), els quals afecten el pla d'estudis complet.
Sobre el cas d’estudi de la ETSALS, s’ha realitzat un enfocament mixt centrat en l’usuari dividit en diverses fases: un primer anàlisi quantitatiu mitjançant enquestes a estudiants durant els tres anys amb un procés lineal en el temps, per avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes a les assignatures que imparteixen BIM per continuar amb la millora del desenvolupament del projecte i avaluar l’evolució de l’alumnat en diferents cursos. De l'altra, per tal que BIM s'apliqui de forma transversal, s'analitzen les dificultats de les assignatures que no imparteixen exclusivament BIM però que han d'aplicar processos o fluxos de treball BIM als seus continguts. Per això, es realitza un segon anàlisi quantitatiu durant els primers tres anys de la investigació mitjançant enquestes al professorat. La investigació culmina amb un anàlisi qualitatiu, realitzat mitjançant entrevistes semiestructurades a alumnes, professors i professionals no docents per tal d'analitzar la causa de les problemàtiques trobades i demostrar que aquestes dificultats són comunes a moltes institucions de l'àmbit universitari i, per tant, també ho són les necessitats per poder integrar BIM amb èxit.
Els resultats obtinguts es divideixen en dos apartats clarament diferenciats, la integració de tecnologia a les assignatures dedicades a impartir eines i la integració de processos i fluixos de treball a les diferents àrees que componen el pla d’estudis complet. Tal com passa en altres investigacions en aquest àmbit, la integració de tecnologia en els plans d'estudi es duu a terme amb més o menys dificultat, però obté resultats positius en l'aprenentatge i la motivació de l'alumnat. Tanmateix, la dificultat recau en els processos que cal dur a terme de manera transversal. Ja que l’alumnat no utilitza aquestes tecnologies fora de l'aula, el professorat té dificultats a l'hora de fer un canvi de tal magnitud a les assignatures, etc. A més, per integrar una metodologia transversal i multidisciplinària hi ha d'haver una gran coordinació entre matèries, cosa que, sense canviar el pla d'estudis, no és possible. Algunes investigacions han realitzat propostes pròpies d'implementació en graus i han aconseguit incloure tecnologia i processos BIM a tallers transversals. Aquestes propostes no han modificat el pla d’estudis, sinó que l’han integrat en l’existent i habitualment s’han realitzat de forma optativa. No s'han trobat dades d'inclusió que abastin el pla d'estudis complet de forma obligatòria i consistent (s'han trobat de forma teòrica però no de forma pràctica).
Com es veurà al llarg de la investigació, després de la revisió sistemàtica es dona resposta a algunes preguntes de recerca i, després del marc empíric es dona resposta a les altres, reafirmant i matisant investigacions prèvies i analitzant en profunditat les dificultats que comporta aquest canvi. L’anàlisi es fa des d’una perspectiva diferencial, centrada en l’experiència dels usuaris en funció del perfil. Les institucions coincideixen que necessiten una base que reguli el canvi, i algunes estan treballant a traçar una guia que pugui servir les diferents institucions. No obstant això, encara hi ha poca investigació sobre BIM a l'entorn educatiu i d'aquesta manera és dificultós que les universitats col·laborin i trobin solucions comunes. D'altra banda, el canvi s'està fent des de baix a la piràmide, habitualment des de l'àrea d'expressió gràfica però no tenen prou autoritat per dur-ho a terme, ha de venir de les normes educatives, són les direccions universitàries les que han de promoure el canvi.
Aquesta investigació recopila les dificultats comunes que tenen les universitats i demostra que les dificultats trobades en el cas concret de la URL coincideixen amb les que altres investigadors i coordinadors BIM esmenten a les seves investigacions. El punt diferencial de la recerca pretén ser l’anàlisi profunda i exhaustiva de les dites dificultats de forma sistemàtica i científica, des de diferents punts de vista per detectar punts en comú entre opinions de coordinadors BIM, professors, alumnes i CEO d’empreses que treballen en metodologia BIM i dotar d’un punt de partida efectiu i eficient per a futurs plans d’integració BIM a nivell formatiu. I finalment, demostrant, que és possible i exitós integrar tecnologia BM des de les assignatures i sense modificar els plans d’estudi, però no és viable, ni possible, integrar metodologia BIM sense modificar l’estructura interna actual dels plans d’estudi.
Les limitacions d'aquesta investigació són estudis que tinguin com a objecte descobrir respostes similars a les d'aquesta tesi i que s'hagin pogut publicar durant el desenvolupament de la mateixa i la ràpida obsolescència que podria tenir pel ràpid avanç tecnològic. Cal continuar investigant en el camp de metodologia BIM aplicada a l'àmbit educatiu ja que, tot i estar en creixement, encara hi ha un món per descobrir i moltes preguntes per respondre. Les línies futures d'aquesta recerca estan centrades a investigar les institucions que creen bases reguladores, descobrir si els sistemes educatius preveuen incloure-les i continuar amb propostes i millores en el cas concret de l'ETSALS, després dels tres cursos consecutius analitzats al present document.

Share

Afegeix un nou comentari

CAPTCHA
Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.
6 + 3 =
Resol aquest problema matemàtic simple i escriu el resultat. Ex. per 1+3, escriu 4.