Segueix-nos a:

Blogs

Seguiu tota la nostra activitat de doctorat en Tecnologies i Gestió de la Informació, Arquitectura i Geofísica de La Salle-URL.

22 març 2022 | Publicat per Equipo Editorial de PhD

La voz del alumnado en el (re)diseño de asignaturas para incentivar su engagement mediante un enfoque cualitativo

Autor: Sr. Josep Petchamé Sabartés Directors: Dr. David Riu Vilà i Dr. Ignasi Iriondo Sanz Tribunal: Dr. Francesc Solanellas Donato, Dr. Ricardo Torres Kompen, Dr. Ricardo Torres Kompen Data: 3 de novembre de 2021 Hora: 11.00

Aquesta investigació s’orienta al objectiu de presentar una proposta orientada a potenciar l'engagement de l'alumnat mitjançant el (re)disseny de programes d'assignatures a partir de la pràctica de tot un seguit d'activitats específiques durant la primera sessió de classe d'una assignatura, així com mitjançant l'anàlisi de les opinions de l'alumnat al acabar el programa formatiu, a partir de mecanismes en els quals l'alumnat juga un paper destacat. Els programes d'enginyeria inclouen en major o menor mesura conceptes i temàtiques relacionades amb l'àmbit de la gestió empresarial, donada la seva rellevància en la formació integral del futur enginyer. D'acord amb nombrosos treballs d'investigació, tant els coneixements específics de l'àrea empresarial com l'adquisició de competències i habilitats requerides en aquest entorn resulten especialment útils tant en el procés d'entrada a l'entorn laboral enginyeria com en el posterior desenvolupament de la seva activitat professional. No obstant això, una part de l'alumnat d'enginyeria no encara amb entusiasme les assignatures i les activitats formatives dissenyades a aquest efecte. Així doncs, resulten rellevants tots els esforços destinats a revertir aquesta situació per millorar el grau d'engagement de l'alumnat en totes les assignatures i, de forma especial, en les matèries de gestió empresarial en què s'han detectat dèficits específics en aquest àmbit. 
 
Un conjunt de condicionants queden reflectits en aquest estudi: 1) des de l'any 2019, La Salle-Universitat Ramon Llull (URL) va iniciar la implementació i el desenvolupament del model denominat Nou Context d'Aprenentatge (NCA), amb l'objectiu de revolucionar i adequar el procés d'aprenentatge de l'alumnat nadiu digital; 2) la irrupció de la COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) va acabar generant a principis del 2020 una pandèmia global que va comportar l'adopció de diverses mesures de caràcter restrictiu pel que fa al contacte personal i que va derivar en restriccions d'accés físic als centres educatius, efectes que a nivell dels ensenyaments de grau universitari es van solucionar en una primera instància a la Salle-URL mitjançant l'adopció i desplegament d'una solució ERT (Emergency Remote Teaching), en substitució de la modalitat F2F (Face-to-face); 3) la implementació d'una tecnologia SC (Smart Classroom) en el curs acadèmic 2020-2021 en substitució de la solució ERT, per a possibilitar sessions formatives en un format remot que oferissin a l'alumnat una experiència d'aprenentatge el més similar possible a el format presencial. 
 
Amb l'objectiu d'incrementar l'engagement de l'alumnat, es proposa un model en el qual mitjançant tècniques qualitatives es recullin les percepcions de l'alumnat donant-li veu, i així poder-les integrar amb les percepcions del professorat i procedir a un (re)disseny de l'assignatura objecte d’anàlisi. Els experiments que es presenten als articles d'investigació d'aquesta tesi per compendi s'han focalitzat en les assignatures de gestió empresarial dins del context de programes d'enginyeria, ja que sorgeix de manera especial la necessitat de fomentar l'engagement en aquestes matèries. Les opinions de l'alumnat s'han recollit en dos moments especialment significatius: el primer dia de classe d'una assignatura i, un cop l'alumnat ha finalitzat l'assignatura, mitjançant tècniques de User Experience (UX). A partir de l'adopció de la tecnologia SC per part de la Institució, s'ha recollit de manera explícita la percepció de l'alumnat un cop aquests han experimentat tres desplegaments tecnològics en tres semestres consecutius, és a dir: F2F, ERT i SC. Dels experiments realitzats es pot concloure que el model proposat reporta una sèrie de troballes susceptibles de ser incorporats al (re)disseny d'assignatures amb la finalitat d'incrementar l'engagement.
 
Paraules Clau: COVID-19, donant veu a l'alumnat, educació universitària, engagement, gestió empresarial, enginyeria TIC, motivació, primer dia de classe; Smart Classroom, User Experience. Tot i haver respost a la hipòtesi d'aquesta tesis amb tots els estudis realitzats, encara es pot continuar investigant per proposar nous algorismes quàntics per millorar problemes d'optimització.

Share

Afegeix un nou comentari

CAPTCHA
Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.
11 + 2 =
Resol aquest problema matemàtic simple i escriu el resultat. Ex. per 1+3, escriu 4.